St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


BILDER
SKOLEÅRET 2010 - 2011

Bilder fra tidligere år:

2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004,
2002-2003
, 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-99 og 1997-98

Skoleavslutning 2011

[se flere bilder]

Bispevisitas juni 2011

[se flere bilder]

Påskespill 2011

[se flere bilder]

Julespill 2010

[se flere bilder]

Advent 2010

[se flere bilder]

Lucia-feiring

[se flere bilder]

Musikkprosjekt på mellomtrinnet

[se flere bilder]

SOSfest
oktober 2010

[se flere bilder]