ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen - Tlf. 55 21 59 00

GÅ TIL: *HOVEDSIDE***INFORMASJON***SKOLEAVIS***ARTIKLER***ELEVSIDER***BILDER*


Det nye mellombygget

  St. Paul skole og menighet har nylig bygget et nytt mellombygg, bl.a. for å få plass til den nye første-klassen, og for å flytte menighetskontorene nærmere kirken.

  Bygningene mellom skolen og Birgitta-hjemmet (bl.a. tidligere barnehage - se bildet, klikk på det for å se et større bilde) ble revet etter at skolen sluttet i juni -97 og det nye mellombygget var ferdig i august 1998. Menighetens nye lokaler ventes ferdigstilt i månedskiftet oktober/ november.

  Her er bilder fra
  arbeidsprosessen
  og fra det endelige
  resultatet:
  (Klikk på
  bildene for å se større
  bilder.)


  Til slutt to bilder tatt av Bergens tidende etter at mellombygget er helt ferdig.