St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


RABATT FOR KATOLIKKER

Klikk på artikkelen for bedre gjengivelse

Se
Gudstro avgjør skolepenger [BT 12.11.2008]

Se også
Katolikker får rabatt [NRK 12.11.2008]


I BT 12.11.2008 reises det spørsmål ved at skolen har en skolepengesats for katolske elever og en annen sats for ikke-katolske elever, i tillegg til at vi også har ulike typer moderasjoner og mulighet til å søke om
friplass.

Spørsmålet har etter dette vært vurdert av Fylkesmannen som sier at "katolikkrabatt" er innenfor de lover og rammer skolen skal arbeide etter og at Fylkesmannen derfor ikke ser noen grunn til å be oss om å endre
praksis.

Bak dette ligger at skolen subsidieres av Kirken med millionbeløp hvert år og at vi uansett ligger innenfor de 15 % andel skolepenger vi har anledning å innkreve.

Rektor

Skolepengesatsene for 2009 finner du her

til toppen