FAU
St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

fau@stpaul.no

 

KLASSEKONTAKTER/FORELDREKONTAKTER

   
 

FAU - FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
Foreldrerådets oppgave er i all sin enkelhet å bidra til bedre kommunikasjon mellom skole og hjem, og dermed også en bedre skole.

Foreldrerådet er en arena for medvirkning, en arena hvor aktive foreldre lar sin stemme bli hørt. I prinsippet er alle foreldre med i foreldrerådet. I hver klasse velges det så en representant for klassen, som blir medlem i FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg). Møtereferater, oversikt over representanter og annen relevant informasjon fra FAU er tilgjengelig for alle foresatte på it's learning. Der finner du FAU som eget fag.

Oppskrift på hvordan du finner FAUs side på it's learning kan lastes ned her

Ved vår skole prøver vi også å engasjere andre foreldre i arbeidet med de oppgavene vi har påtatt oss. Aktive foreldre er et viktig bidrag til kvalitet i skolen og til å skape en felles forståelse for skolens mange oppgaver. Å engasjere seg som foreldre i skolen er å ta del i sine barns liv. Det gir barn trygghet å vite at mor og/eller far kjenner lærerne og skolens ledelse. Det gjør det lettere å snakke om vanskelige ting. På samme måten trenger skolen foreldrenes støtte og medvirkning. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og slik er de skolens viktigste samarbeidspartnere.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold rundt skolen, og bidra til trivsel og positiv utvikling hos elevene.

I dette ligger det også en utfordring til foreldrene: La oss få vite hva du er opptatt av! Du kan levere en lapp i skolens resepsjon, så får vi den. Eller du kan sende en epost til fau@stpaul.no.

 

Se også FUG - Foreldreutvalget for grunnskolen. Der er det mange gode råd til foreldre.

Foreldre som tar verv på skolen trenger ofte veiledning for å gjøre en god jobb. Det er skolen som skal gi denne opplæringen, men også FUG kan bistå. Her er våre tips for skolering av FAU-representanter – se lysarkene i høyremargen.

Tilbake til skolens hovedside