St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


ANSVAR OG TIPS

Foreldrekontakter på småskoletrinnet

Hovedoppgaver:

Opptre som tillitsmann, og ta opp saker på vegne av foreldregruppen med lærere.

Skape godt nettverk mellom foreldrene, blant annet ved å senke terskelen for å ta kontakt ved behov.

Ta opp felles utfordringer ( leggetid, matpakker, bursdager o.l)

Stille på FAU-møte dersom ikke representant eller vara kan stille.

Økonomi:

Ved spesielle arrangementer , kan mindre beløp brukes av klassekassen
- for eksempel ved avslutninger, frokoster o.l.

Tips til aktiviteter:

Årstidgrupper

SOS-fest forberedelser

Forskjellige aktiviteter: juleavslutning, sommeravslutning, lommelyktturer, sykkelverksted etc

Diverse turer (med eller uten overnatting) - Fløien, Ulriken o.l.

 

Til toppen av siden