St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

KREATIVE ELEVER GJØR EN INNSATS!

Sist uke løp og gikk
7. klasse ved St. Paul skole til inntekt for nødhjelpsarbeidet som Caritas driver på Filippinene.

Elevene
løp og gikk rundt Lille Lungegårdsvann i 90 minutter. Hver elev hadde skaffet seg personlige sponsorer (familie) som på forhånd hadde sagt seg villig til å betale et bestemt beløp for hver runde eleven gjennomførte rundt vannet. Hver runde er 700 meter.

Beløpet som kom inn er i sin helhet overført Caritas og merket "Nødhjelp til Filippinene". Caritas har allerede et hjelpeapparat til stede på Filippinene, slik at pengene raskt vil komme til nytte i nødhjelpsarbeidet.

Nå i etterkant vil 7. klasse fortsette å arbeide med dette temaet i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Småskolen har hatt skolemesse med felles kollekt til inntekt for Caritas sin akutthjelp på Filippinene.

3. klasse har i tillegg gitt penger fra klassekassen.

8 B skal selge kaker i kantinen til inntekt for Caritas sin hjelpeorganisasjon.

SFO/Pauline har solgt vafler til personalet i storefri og til foreldrene når elevene ble hentet. Pengene som kom inn er overført til den filippinske hjelpeorganisasjonen Hawak-kamay.

Se også
Caritas Norge: Stort engasjement for Filippinene!

til toppen