St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


Ved begynnelsen av det nye skoleåret vil jeg gjerne stille et grunnleggende spørsmål, som i hverdagens stress og rutine kanskje står i fare for å gå i glemmeboken. Men det er ubetinget viktig, at vi alltid er oss bevisst det, fordi det gir mening og retning til alt vi gjør her på skolen. Spørsmålet lyder:

HVORFOR DRIVER VI EGENTLIG
EN KATOLSK SKOLE?

Et prinsipielt svar er gitt i evangeliet vi nettopp har hørt (Joh 14, 1-12). Der sier Jesus: ”Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”
De som bekjenner seg til denne troen, tror at i Kristus er både sannheten om Gud og om menneskene åpenbart. Det er Kirkens misjon å utfolde og forkynne denne sannheten. Å akseptere den gir sann frihet og det fullkomne liv. En viktig grunn til at Kirken har dannet og driver skoler, er at de skal være del av Kirkens misjon: å plassere både Kristus og Den katolske kirkes lære i sentrum av menneskenes liv. Dette målet skal oppnås ved samarbeid med den lokale menigheten og med familiene.

Derfor er den katolske skoles nøkkeloppgave og eksistensberettigelse å stille Kristus og Kirkens lære i sentrum for hele utdanningsprosessen. Kirkens mål med å gjøre dette, er å rotfeste menneskenes åndelige utvikling, læring og undervisning, danning av kultur og samfunn i Kristus.

Dette betyr at Kirken driver skoler i den hensikt, at de skal være mer enn steder hvor elever får kunnskap og dyktighet, som forberedelse til arbeidslivet og for å bli ansvarsbevisste statsborgere. Snarere skal en katolsk skole være et fellesskap hvor den åndelige, kulturelle og personlige verden vi lever i, blir harmonisert. På den måten kan den bli roten som våre verdier, motiver, streben og det moralske imperativet som opplyser våre valg og handlinger, vokser ut av.

En katolsk skole skal tilby en helhetlig utdannelse av den menneskelige personen gjennom et klart utdanningsprosjekt, der Kristus er grunnlaget, og en systematisk katekese i den katolske tro. I den katolske skolen skal Kristus altså være senteret for alt, idet evangeliets verdier og Kirkens lære blir integrert i alle aspekter av læring og undervisning – faktisk i helheten av skolens liv. Det er kanskje ikke lett, men sikkert ikke umulig, å integrere det kristne syn i alle relevante fag, hvilket også innbefatter naturfag, fremmedspråk, musikk og kunst, samfunnsfag og historie. Religionsundervisning kan ikke være begrenset bare til KRD-faget! I en katolsk skole skal et ungt menneskes reise til voksen alder samtidig være en reise til en voksen, moden tro. Skolen skal tilby en utmerket utdanning for å hjelpe elevene til å vokse til sitt fulle menneskelige potensial, men skal også forme hele personen, slik at elevene kan oppnå livets mening i Gud og samtidig fremme samfunnets felles gode.

Evangeliets verdier og Kirkens lære innebærer mer enn å være god mot andre mennesker. Mens Kirkens lære er oppsummert i Katekismen, vil jeg definere evangeliets verdier som: tro og integritet, verdighet og medlidenhet, ydmykhet og mildhet, sannhet og rettferdighet, tilgivelse og barmhjertighet, renhet og hellighet, toleranse og fredsommelighet, tjeneste og offer. Disse verdiene baserer seg på Saligprisningene og balanserer personlig tro og moral på den ene side, og adferd overfor andre mennesker på den annen side. Jeg vil imidlertid påstå at det først og fremst er viktig å hjelpe våre elever til å finne sikkerhet i Gud, i sin tro og i en godt opplært samvittighet. Synet på omverdenen og andre mennesker må bygges på en fast tro og en god forståelse av hva den inneholder og impliserer. Man kan også si at sosiallæren alltid må basere seg på det katolske menneskesyn og Kirkens morallære. Ellers er det som å bygge et hus på sand. Elevene skal, etter noen år på en katolsk skole, være seg sin tro bevisst og kunne forklare den overfor seg selv og andre.

For å avslutte mine tanker, vil jeg gjerne gå tilbake til Jesu ord: ”Jeg er veien, sannheten og livet.” Vår oppgave er – bortsett fra elevenes faglige utvikling - å vise dem Kristus som deres vei, å forklare og undervise den katolske tro på en systematisk og overbevisende måte – ikke bare teoretisk, men også ved vårt personlige eksempel – og dermed å sette dem i stand å få evig liv i Kristus.


Dom Lukas
skoleprest
14. august 2008

Til toppen av siden