St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


KAN VI SPØRRE OM FRI
FRA UNDERVISNINGEN?

“Besøke bestemor i Chile?”
“Bestefar i Vietnam?”
“Nå er det grådig billige turer til Tyrkia!”


Det er en større diskusjon i media om å be elever fri fra undervisningen utenom ferier- og har vært det lenge hos oss. Lovverket er klart: Rektor kan gi inntil to uker fri, eller 10 skoledager i forbindelse med spesielle anledninger.

Så kan det diskuteres om det er spesielt nok å reise til Gran Canaria på ferie? Noen vil absolutt hevde det. Andre, som Bergen kommune, sier klart NEI til rene ferieturer i skoleårets 190 dager.

Hos oss er det vanskelig å være konsekvent p.g.a. alle elevene som må reise halve jorden rundt for å besøke nær familie. Noen familier har det for vane å reise hvert eneste år, mens noen reiser én gang i løpet av grunnskolen. Noen elever nyter godt av et avbrekk i skolehverdagen, mens det for andre er katastrofalt i forhold til språkutvikling, faglig progresjon og ikke minst sosial nettverksbygging i klassen.

Hva som passer den enkelte elev er en diskusjon mellom klassestyrere, ledelsen og foreldre, innenfor rammene av lovverket - to uker/10 dager.

Skjema for permisjonssøknad kan lastes ned her

Rektor
Ronny Michelsen
Bergen 22.oktober 2013

Skolen er forpliktet til å følge Friskoleloven § 3-13:
"Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans."