St. Paul skoles logo

ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16,
5015 Bergen

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
Org.nr.: 971 561 688

GÅ TIL:

HOVEDSIDE

INFORMASJON  Den religiøse dimensjonen
  ved undervisningen på katolske skoler

  Vatikanets Kongregasjon for katolsk utdannelse utga i april 1988 dokumentet: "Den religiøse dimensjonen ved undervisningen på katolske skoler. Retningslinjer for refleksjon og fornyelse"

  Dokumentet er på vel 50 sider og tar opp spørsmål av stor betydning for de katolske skolene i Norge, men også for andre private kristne skoler og det offentlige skoleverket. Dokumentet er foreløpig ikke oversatt til norsk, men fins på engelsk her: http://www.katolsk.no/skoler/relcat88/


  Dokumentet har følgende innehold:

  Del I Den religiøse dimensjonen i dagens ungdommers liv
  1. Ungdommer i en verden i forandring.
  2. Noen fellestrekk ved ungdommer.

  Del II Den religiøse dimensjonen ved skolemiljøet
  1. Hva er et kristent skolemiljø?
  2. Det fysiske omgivelsene ved en katolsk skole.
  3. Det kirkelige og undervisningsmessige miljøet ved skolen.
  4. Den katolske skolen som et åpent fellesskap.

  Del III Den religiøse dimensjonen ved skolens liv og arbeid
  1. Den religiøse dimensjonen ved skolens liv.
  2. Den religiøse dimensjonen ved skolens miljø.

  Del IV Kristendomsundervisningen i klasserommet
  --- og den religiøse dimensjonen ved elevenes dannelse (formation)
  1. Det spesielle ved kristendomsundervisning.
  2. Noen grunnleggende forutsetninger for kristendomsundervisningen.
  3. Hovedtrekk ved en organisk presentasjon av frelseshistorien og det kristne budskapet.
  4. Hovedtrekk ved en systematisk presentasjon av det kristne livet.
  5. Kristendomslæreren.

  Del V Den kristne dimensjonen ved dannelsesprosessen som helhet
  1. Hva er en kristen dannelsesprosess?
  2. Undervisningsmål.
  3. Konklusjon.


  Les hele (det engelske) dokumentet.