St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

SØKNAD, SATSER OG FRISTER

Høsten 2017 skal barn som er født i 2011 begynne i 1. klasse.
Barn som er født i 2004 skal begynne i 8. klasse.

Søknadsfrist for inntak til 1. og 8. klasse høsten 2017 er 15. november 2016!

På barnetrinnet har vi èn klasse på hvert trinn. Klassene har normalt 26 elever.
Ved overgangen til ungdomstrinnet deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye
8. klasser med 27 elever i hver. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 28 elever fra
og med 8. klasse
.

Barn som er født før 1. april 2012 kan søke om fremskutt skolestart. Dette krever utredning og anbefaling fra skolepsykolog. Foreldrene må i slike tilfelle snarest kontakte PPT-kontoret de sogner til geografisk.

Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke lengre kan garantere plass til alle som er prioritert. Se Inntaksreglement.

Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen overholdes!

Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever om det blir ledig plass ved en annen som slutter. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole snarest sender søknad om opptak.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse i skolens resepsjon.

Avgangselever ved St. Paul skole med gjennomsnittskarakter på 4 eller bedre, blir videre prioritert ved inntak til St. Paul gymnas.
Se Inntaksreglement - St. Paul gymnas

For å åpne pdf-filer, trenger man gratisprogrammet Acrobat Reader.
Du kan laste ned programmet her