St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


  SKOLENS LEDELSE og ADMINISTRASJON

  Ronny Michelsen
  Rektor grunnskole og gymnas
  ronmi (a) stpaul.no / rektor (a) stpaul.no
  Har pedagogisk og administrativt ansvar for skolens drift. Ronny tar seg av ansettelses- og lønnsforhold, økonomiske forhold og generell ledelse.

  Jan Wilhelm Werner
  Undervisningsinspektør/rektors stedfortreder avd. grunnskole
  janwe (a) stpaul.no
  Har ansvar for timeplanlegging og lærer-/vikarlogistikk - med spesiell tilknytning til ungdomstrinnet. Tar hånd om eksamensrutiner, klagesaker og eventuelle disiplinære saker. Skolens representant i elevrådet og FAU. Jan Wilhelm har også ansvar for utleie av gymsal og andre lokaler på skolen.  Kari-Anne F Førland
  Undervisningsinspektør
  karfo (a) stpaul.no
  Har ansvar for lærer/vikarlogisktikk - med spesiell tilknytning til barne- og mellomtrinn samt Pauline/SFO. Kari-Anne tar også hånd om eksamensrutiner, eventuelle klagesaker og permisjonssøknader/søknad om fritak fra undervisning.
  Svein Johannessen
  Seniorkonsulent
  svejo (a) stpaul.no
  Generelle administrative oppgaver. Har særlig ansvar for elevarkiv, søknad om inntak og spørsmål om skolekyss. Svein er også redaktør for Pulteposten og skolens internettsider.

  Anne M B Johansen
  Regnskapsfører
  annjo (a) stpaul.no
  Har ansvar for regnskapsføring og lønn.