St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

NYE FARGER I SKOLELOGOEN

Sverd, kappe og bølger er hovedsymboler i skolens logo og representerer apostelen Paulus.

SVERDET
er det mest typiske symbolet for Paulus i kunsten og henviser til måten han ble drept på. Som romersk borger hadde Paulus rett til å bli halshugd, mens andre, som Jesus, Peter og Andreas, ble korsfestet. Sverdet kan imidlertid også henvise til at Paulus var ”Kristi stridsmann”.

KAPPEN
kan både henspeile vandrings-kappens beskyttelse og symbolisere rikdom. Den dype purpur- eller karminrøde fargen var den dyreste av alle farger å lage, i motsetning til vanlig rød, blå og gul, som var enklere og lage og dermed også mer vanlig. Kappen til Paulus representerer derfor noe ekstra og høyverdig. Kappen kan også sees i sammenheng med prestens messehakel (av norrønt hakul som betyr kappe).
Formet som et telt, skulle den være symbol for at presten trådde inn i ”kjærlighetens telt” når han tok på seg messedrakten.

BØLGENE
viser til de tre misjonsreisene Paulus foretok.

St. Paul skole fikk logoen laget etter en elevkonkurranse elevrådet hadde på slutten av 1970-tallet, og som en onkel av elev Emilie Moseng Tellefsen vant. Dagens utforming er av kunstner og tidligere spansk morsmålslærer ved skolen, Eduardo de Ibanez. Han bearbeidet vinnerlogoen du kan se på vinduet ved skolens hovedinngang, og utformet relieffet som henger på ytterveggen ved skolens lekeplass. Det er også han som har malt bildet ”St. Paul og skolen” som henger i arenaen.

Eduardo er opptatt av fargene og hva de står for:
SØLV (omrisset) = ydmykhet, skjønnhet, ærlighet og integritet
HVIT (bakgrunnen) = uskyld, fred og den absolutte ro
PURPUR-/KARMINRØD (kappen) = barmhjertighet, mot, ære og seier
BLÅ (bølgene) = hederlighet, trofasthet, rettferdighet og visdom

Vi kjenner gjennom mange år vår logo i rødt, blått og gult. Etter hvert vil nok vi alle bli familiær med logofargene purpur-/karminrød, blå, hvit og sølv/grå.

Av rektor Ronny Michelsen
Bergen april 2011

til toppen