St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


SKOLEPENGESATSER og
FORELDREBETALING PAULINE/SFO
Vedtatt i styremøte 09. juni 2016

Skolepengesatser pr. semester
Høsten
2017
Våren
2018
Barnetrinn; katolske elever

5.740

5.740
Barnetrinn; ikke-katolske elever
6.990
6.990
Ungdomstrinn; katolske elever
7.560
7.560
Ungdomstrinn: ikke-katolske elever fra eget barnetrinn
8.620
8.620
Ungdomstrinn; ikke-katolske elever med start hos oss på ungdomstrinnet
10.200
10.200

 

Foreldrebetaling i Pauline/SFO
pr. semester

Høsten 2017
5 mnd.

Våren
2018

6 mnd.
Hel plass (07:30 - 16:30)
12.275
14.730
Redusert plass (08:30 - 15:00)
8.635
10.362

NB! Det må påregnes justeringer i satsene for våren 2018.

* * * * *

Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til Friskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter, samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.

* * * * *

I november 2008 var det noe oppmerksomhet omkring våre skolepengesatser. Satsene ble derfor vurdert av Fylkesmannen i Hordaland som fant at våre satser ligger innenfor det vi har anledning til å innkreve, og at vi også kan ha ulike skolepengesatser for medlemmer av St. Paul menighet og andre elever. Som Bergens Tidende skrev: Det er lov å gi katolikkrabatt.

Til toppen av siden