St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


  SKOLESTYRETS MEDLEMMER
  Leder gjenoppnevnt av OKB for perioden 01.01.2012 - 31.12.2016:
  Tom Schjelderup Skare Murallmenning 1 A
  5012 Bergen
  Telefon 55 23 44 04
  advokatskare@outlook.com
  Varaleder oppnevnt av OKB i egenskap av stilling i menigheten:
  Sogneprest Alois Brodersen Nygårdsgt. 3
  5015 Bergen
  Telefon 55 21 59 60
  alois.brodersen@stpaul.no
  Medlem gjenoppnevnt av OKB for perioden 01.01.2012 - 31.12.2016:
  Ellen Cathrine Greve Endregårdsv. 12
  5019 Bergen
  Telefon 55 32 91 92
  ecgreve@online.no

  Vara:
  Knut H. Robberstad
   
  Representant valgt av foreldrene for perioden 2011/2012 - 2016/2017:
  Siv Stellberg Formanns vei 44 F
  5037 BERGEN
  Telefon 404 98 653
  stellberg@gmail.com
  Vara:
  Jørgen Bakke
  Langerekkja 66
  5262 Arnatveit
  Telefon 474 57 273
  jorgen.bakke@uib.no
  Valgt av skolens ansatte for kalenderårene 2010 - 2016:
  Stephanie Achen Seljebakken 3
  5145 Fyllingsdalen
  Telefon 55 16 27 38
  steac@stpaul.no
  Vara:
  Knut Gjestemoen
  Gerhard Grans vei 60
  5081 Bergen
  Telefon 55 28 64 71
  knugj@stpaul.no
  Følgende kan uten stemmerett delta på styrets møter:
  Rektor Ronny Michelsen
  (skolestyrets sekretær)
  Johannes Bruns gate 2
  5008 Bergen
  Telefon 55 21 59 00
  ronmi@stpaul.no

  Normalt deltar også en eller flere av skolens inspektører på skolestyrets møter:
  - Jan Wilhelm Werner (rektors stedfortreder)
  - Kari-Anne Førland

  Andre som kan delta med uttalerett og rett til å få sin mening ført i protokollen:
  - Skolepresten
  - En representant for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
  - En representant for skolens pedagogiske personale
  - En representant for skolens merkantile personale og assistenter
  - En (ev. to) representanter fra elevråd (må forlate møtet under behandling av saker som er konfidensielle)
  - En representant fra Bergen kommune
  - Leder av menighetsrådet i St. Paul menighet

  Revisor:
  Statsautorisert revisor Tom Henning Rønshaugen
  RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, avd. Bergen

  Kanalveien 105 A
  5058 Bergen

  Telefon 55 55 77 77
  post@rsmnorge.no

  Statlig tilsynsmyndighet:
  Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen (fram til 31.07.2009).
  Oppgaven med å føre tilsyn med private skoler ble i behandlingen av St.prp.nr. 1 (2008-2009) besluttet overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet. Overføringen trådte i kraft 1. august 2009.

[til toppen]