St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

Fra rektors side i Pulteposten nr. 154.
Artikkelen kan lastes ned som pdf-fil her.

Vi skal tro på våre egne muligheter til å frigjøre oss fra det som skader vår menneskelighet, – og vi skal tro på hverandres muligheter til å utvikle de beste sider av personligheten.

Tillit gir tilgang til sentrale aspekter ved det mellommenneskelige livet. Tillit er inngang til en felles verden, den åpner for samtaler og er et viktig insitament til å utvikle seg som menneske. Et tillitsfullt forhold i en jeg -du relasjon og ikke i kraft av autoritet. Grunnleggende tillit er noe umiddelbart, som skjer der og da i en relasjon uten baktanker eller skjult agenda.

Men i et lærer/elev-forhold, foreldre/barn-forhold har det en særlig struktur som ikke vil være fullt ut gjensidig. Det er et tillitsforhold som krever mer av den voksne, en voksen som har større ansvar også for at destruktive krefter ikke skal bli reelle, - en observerende, omsorgsfull og lyttende voksenperson er vesentlig. Slike voksne er en påminnelse om det ekte, en som bryr seg om andre, som vil noe fordi vedkommende er i en konstant observerende dialog med omgivelsene.

Vi får et MØTE.

Tillit mellom personer er en ting, men tillit er noe som også må være til stede i forhold til institusjonen skole. Tiltro til systemet oppdrager og kunnskapsskolen er viktig for en relativ positiv utvikling i den samhandlingen som skal fungere optimalt i skolehverdagen, klasserommet, og en til en. Primærrelasjonen i skolen er relasjonen lærer/elev. Læreren er det levende uttrykk for all den kunnskap, atmosfære, kunnskapssyn  og verdisyn institusjonen skole formidler i en tillitsfull relasjon. Slik tillit er både sårbar, krevende og ansvarsfull.

Likeledes er tillit forbundet med øyekontakt, ansiktsuttrykk, mimikk, et smil, et ulmt blikk, - ansikt som tilkjennegir en persons identitet. Ansiktet er tillitskapende og identitetskapende, mer enn de mange klesdrakter og andre kroppsdeler. Når ansiktet er såpass identitetsbærende og tillitskapende, vil det nok være viktig at offentlige steder og ikke minst skolen har mulighet til å se hverandres hele ansikt. Derfor blir nikab og burka uaktuelle klesdrakter i vår skole. Hijab derimot skulle ikke være noe problem ut ifra nevnte problemstilling om tillit, identitet og samspill mellom mennesker, - en ser jo hverandres hele ansikt.

Et ansikt kaller fram noe i oss, karaktertrekkene kan virke tillitsvekkende og er viktig i et samspill mellom hverandre og ikke minst for å skape en god klassesituasjon hvor alle ser godt hverandres uttrykk, mimikk, smil og bevegelser.

Møter skapes.

Rektor Ronny Michelsen
Bergen - juni 2010

til toppen