St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


Fylkesmannen:

Tilsynsrapport 2009

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med St. Paul skole, som del av det nasjonale tilsynet 2009. Tema var om styret for skolen har et forsvarlig system for å vurdere om organiseringa av elever i grupper skjer i samsvar med kravene i privatskoleloven.
Det ble ikke gitt avvik.


Les rapporten her