ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16,
5015 Bergen

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
Org.nr.: 971 561 688GÅ TIL:

HOVEDSIDE
INFORMASJON

  Vår vennskapsskole på Øst-Timor

  I forbindelse med biskop Belos besøk i Bergen for noen år siden - da han var i Oslo og mottok fredsprisen - ble det vedtatt at Bergen skulle bli vennskapsby med den nest største byen på Øst-Timor, Baucau. Samarbeidet skal få mange former, og bl.a. skal St. Paul skole sammen med Skjold og Marikollen være vennskapsskoler med skoler i Baucau og meningen er at vi i tillegg til kontakt og vennskap skal prøve å hjelpe andre skoler på forskjellige praktiske måter.

  Vår vennskapsskole er den katolske skolen i Bauoli, i utkanten av Baucau, en grunnskole med klassetrinnene 1-6. P.g.a. uroligheter er alderen på elevene likevel fra 6 til 15 år. Skolen har 10 lærere og 210 elever fordelt på 6 klasser. Elevene, som kommer fra det fattige området rundt skolen og er østtimoresere, er både jenter og gutter i blandede klasser.

  Skolen er svært innstilt på kontakt med vennskapsskoler i Bergen og elevene er både nysgjerrige og begeistrede. Kommunikasjon kan skje på portugisisk, som i det minste rektor behersker godt. Elevene snakker tetum, det lokale språket, og indonesisk som er offisielt språk. Kommunikasjonen bør ikke skje på individuell basis, men felles, dvs. skole- eller klassevis.

  Caritas Norge har overført til skolen de 30 000 som allerede er gitt. rektor ønsker å bruke midlene til å føre opp ett til klasserom ved skolen. I dag benyttes deler av rektors kontor og lærerværelset til klasserom. I tillegg bruker noen klasser skolen om morgenen, andre om kvelden, p.g.a. plassmangelen. Ganske forskjellig fra situasjonen på St. Paul!?

  Her ser du to bilder av skolen i Baucau på Øst-Timor. Det første bildet viser elevene i et klasse rom, på det andre bilder er mange av elevene oppstilt utenfor skolen. Klikk på bildene for å se et større bilde.