St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

Alle som ønsker et katolsk gymnas velkommen, oppfordres til å bidra. Pengegaver mottas med takk via Den katolske kirkes givertjeneste:
bankkonto
3000 15 11110
eller på
Internett

Velg prosjekt "Katolsk gymnas i Bergen". Gaver kan gi skattefritak.

St. Paul katolsk gymnas

Godkjenning av katolsk gymnas
Utdanningsdirektoratet har i brev av 08.03.2011 godkjent opprettelse av videregående skole med
inntil 270 elever (katolsk gymnas) i tilknytning til dagens St. Paul skole.
Se brev fra Utdanningsdirektoratet

Internettsidene til St. Paul gymnas finner du her

ST. PAUL SKOLE HAR STARTET LANDETS FØRSTE KATOLSKE GYMNAS I FLORIDA SYKEHJEM


[BA 20.08.2012]
Velsignet åpning

Rød-grønn motstand rokker ikke ved planene om katolsk gymnas
[katolsk.no 22.09.2010]
Rokker ikke ved gymnasplanene
Florida kan bli katolsk gymnas
[BT 11.05.2010]
Florida kan bli katolsk gymnas

Fremgang for gymnasplanene
[Katolsk.no 12.11.2009]
Fremgang for gymnasplanene

Klikk her for ytterligere artikler og presseklipp