St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
Kontakt skolen

BILDER FRA SKOLENS HISTORIE - DEL II

Her kan du lese om skolens jubileum i 1998.
Se første del av billedserien fra skolens historie.
Se også bilder av arbeidet med det nye mellombygget 1997-98.

Skolen på Florida.

 

Her graves det der den gamle prestegården lå. Til venstre kan vi se at Universitetets SV-bygg ikke hadde blitt bygd ennå.

Til høyre graves det
under dagens sakristi.

Her er hullet der skolens hovedbygg (høyblokken) nå står!


Det nye sakristiet nærmer
seg fullførelse.

Enda et bilde av det
dype hullet som ble
gravd ut under den
gamle prestegården.


De to arkitektene som tegnet skolen, Elin Strandenes og Helge Borgen, skuer ut over det kaoset som skulle bli dagens skole.

Pontifikalmesse med biskop Gran i forbindelse med grunnstensnedleggelsen til det nye skolebygget.


Til høyre selve nedleggelsen;
Sr. Rita, biskop Gran
og sogneprest Eidsvig.

Biskop Gran velsigner
det påbegynte skole-
bygget med vievann.

Til venstre ser vi skolens vaktmester, Poolo, under byggingen - like uunnværlig den gang som i dag.

 

Tilbake til hovedsiden for skolens jubileum - Til hovedsiden for skolens bilder