St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
Kontakt skolen

BILDER FRA SKOLENS HISTORIE

Les om skolens jubileum i 1998.
Se del 2 av billedserien.

Til venstre den gamle skoleporten (som nylig
ble revet) og den tidligere
prestegården i bakgrunnen.

Til høyre et gammelt
postkort av skolen
- over dagens sakristi
.

Gammelt bilde av hovedbygningen
på Florida.

Bilde fra en skoletur
til "Bestemors minde"
i 1935
.

Skolebilde tatt i
januar 1936.

Krypten pyntet til
100-års jubileet for Kirkens gjenreisning i Norge - 1943
.

Prosesjon utenfor
kirken i 1943.

Kransepålegging på
50-års dagen for
p. Studs død
.

Første og andre klasse
i 1948 (i klasserommet over
det gamle sakristiet) sam-
men med søster Placida.

Til høyre 5., 6. og 7. klasse samme år med søster Rita.

1957 - Sr. Rita sammen
med elever i ruinene
på Lysekloster.

En ny førsteklasse.
Første skoledag 18.08.58.

17. mai 1959. Musikk-
korps ved Moderhuset

Første skoledag 1963
- for første gang
på Florida.

Sr. Rita som sløydlærer i 1966.

Sr. Rita sammen med avslutningsklassen
(7. klasse) i 1966.

Sr. Rita sammen med
7. klasse i 1969.

1. klasse våren 1971
- sammen med
Signe Eikanger.

Sr. Rita taler ved åpningen
av den nye gymsalen
i november 1971.

1. klasse sammen med
Sr. Sylvia våren 1973
.

4. klasse sammen
med Sr. Angeline
- i 1974.

Skolens personale
samlet før jul 1982
.

Sogneprest Bernt Eidsvig
sammen med ministranter
i skolekapellet på Florida
- 1989.

Rektor Gjermund Høgh
på lekeplassen utenfor
skolen på Florida
.

Til venstre et mye brukt bilde av
skolen på Florida.

Til høyre St. Sunniva kapell som ble brukt som skolens kapell fra 1963 til 1991

Vi forlater nå Florida der skolen holdt til fra 1963 til 1991.
Se resten av billedserien; nybygget i Christiesgate.