St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


INFORMASJON

St. Paul skole er en autonom kirkelig stiftelse under Oslo Katolske Bispedømme og er en flerkulturell barne- og ungdomsskole med 340 elever fra første til tiende trinn. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873 og er først og fremst for katolske barn i St. Paul menighet.

Skolen har eget styre og statutter fastsatt av skoleeier. Skolen er godkjent og drives i henhold til Lov om frittstående skoler (Friskoleloven). I de forhold som angår elevene, viser Friskoleloven i stor utstrekning til de generelle lover for opplæring i Norge.
Skolen står under offentlig tilsyn av Utdanningsdirektoratet.

For å åpne PDF-filer, trenger man gratisprogrammet Acrobat Reader.
Du kan laste ned programmet HER