St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


LÆREPLAN I KRISTENDOM
FOR DE KATOLSKE SKOLENE I NORGE

- skoler du kan tro på -

DEL 2 - Kompetansemål i kristendomsfaget

 

    

  VURDERING I KRISTENDOMSFAGET

  De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Det gis avsluttende vurdering med karakter på følgende trinn:

  10. årstrinn

  Standpunktvurdering
  Elevene skal ha én standpunktkarakter.

  Eksamen
  Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

  Gå til Del 1-Innledning

 

til toppen