St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


LISTE OVER SALMER OG SANGER
TIL LÆREPLANEN I KRISTENDOM

FOR DE KATOLSKE SKOLENE I NORGE

 

Last ned dokumentet som word- eller pdf-fil

Sanger med stjerne (*) er pensum i henholdsvis småskolen (S), mellomtrinnet (M) eller ungdomsskolen (U). - (De som ikke er pensum, har --- foran seg.)

ALFABETISK LISTE

     *U Adeste fideles
     *S Agnus Dei
     --- Alle har hast
     *M Alltid freidig
     *S Alt er skapt av deg Amazing grace
     *S Bi på Herren
     *M Bred dine vida vingar
     *S Da jeg trengte en neste
     *S De trodde at Jesus var borte
     *S Deg være ære Deilig er den himmel blå
     *S Deilig er jorden
     *S Del ditt brød med sulten bror
     *S Den gode hyrde
     --- Den prektigkledde sommerfugl
     --- Det er godt å være stille
     *M Det lyser i stille grender
     *M Det har ei rose sprunge
     *S Dine hender er fulle av blomster
     *M Dona nobis pacem
     --- Eg ser
     --- Eg veit i himmerik ei borg
     --- En torden i det stille
     --- En kjempering (av Jørn Dybedal)
     *S Et barn er født i Betlehem
     *S Fader, du har skapt meg
     *S Fader vår (flere melodier)
     --- Fall til ro
     *U Fagert er landet du oss gav
     --- Folkefrelsar til oss kom
     *S For alle barn som ikke har
     --- Fylt av glede over livets under
     --- Føtter på fjell
     --- Fred over alle på jorden
     --- Gammel drøm
     --- Give me that old time religion
     *S Gjør døren høy
     *S Gjør meg til et redskap
     --- Gjør noen glad
     *M Glade jul, hellige jul
     --- Gloria
     --- Glory to the Father
     --- Go down Moses
     --- Gud, du er rik
     --- Gud, lær meg å se
     *M Gud signe vårt dyre fedreland
     --- Guds kjærleik er
     --- Guds menighet er jordens største under
     --- Guds nåde, at han sendte sin sønn
     --- Guds ord det er vårt arvegods
     *S Gå i fred
     *S Halleluja (nr. 4 Jub. 113)
     *M Han har den hele vide verden i sin hånd
     --- Har du hørt om Abraham
     --- Her kommer dine arme små
     *S Herre Gud, ditt dyre navn og ære
     *M Herrens vals
     --- He's got the whole world
     *M Hevenu shalom alechem
     *S Hill deg, Maria
     *M Himmeldronning
     --- Hos deg er livets kilde
     --- Hosianna syng for Herren
     --- Hvem har skapt alle blomstene
     --- Ingen er så trygg i fare
     *M Ikke en spurv til jorden
     *S Jeg er livets brød
     --- Jeg er så glad hver julekveld
     *S Jeg folder mine hender små
     --- Jeg løfter mine øyne
     *U Jesus lever, graven brast
     --- Jesus styr du mine tanker
     --- Joshua fit the battle of Jericho
     --- Julekveldsvise
     *U Kjærlighet fra Gud
     --- Kom, kom og hør et gledens ord
     --- Kom, konge, kom morgenglans
     --- Krist stod opp av døde
     --- Kristus er verdens lys
     --- Kumbaja my Lord
     *M Kyrie (nr. ?)
     *S La oss vandre i lyset
     --- Laudate omnes gentes
     *M Lei, milde ljos
     --- Let us break bred together
     *U Lover den Herre
     --- Lover Herren! Han er nær
     --- Maria moder kjær
     --- Maria var en møy så ren
     --- Med Jesus vil eg fara
     *S Messe 8 (Missa de Angelis)
     ...........+ Credo 3 (nr. 22)
     *S Messe 14 (Norheim 1)
     --- Milde Jesus, dine hender
     *S Måne og sol, skyer og vind
     *U No livnar det i lundar
     --- Noen må våke
     *S Nå tenner vi det første lys
     --- Nå tenner vi vår adventskrans
     *U Når dagen atter sender
     *S Når du ser en venn som trenger
     --- O come all ye faithful
     --- Oh, freedom
     *M Over hele verden lyder dette bud
     *S Påskemorgen slukker sorgen
     --- Sakkeus var en toller
     *U Salve Regina
     --- Sanctus (fra Jubilate)
     --- Se, du vesle spire ung
     --- Se universets Herre
     *S Se, vi går opp til Jerusalem
     --- Slik som han har elsket
     --- Solsangen
     --- Soon and very soon
     --- Stabat mater dolorosa
     *M Stille natt
     --- Stjernen som er blå
     *U Store Gud vi lover deg
     *M Syng for Herren, hele verden
     --- Syng for Herren, sol og måne
     --- Søk først Guds rike
     --- Så ta da mine hender
     --- Take my hands
     *M Takk Gud, for vakre morgenstunder
     *M Tenn lys!
     --- Tårnhøye bølger slår
     --- Ubi Caritas
     *U Velt alle dine veier
     --- Vi er sammen underveis
     --- Vi rekker våre hender frem
     *S Vi tar hverandres hender
     ---- Vidunderligst av alt på jord
     --- Vinden ser vi ikke
     --- Vær meg nær, å Gud
     --- Vår Gud han er så fast en borg
     --- We are one in the Spirit
     *U Å leva det er å elska
     --- Å salige stund uten like
     --- Ånd fra himlen, kom med nåde

SANGPENSUM SYSTEMATISERT

    PENSUM I SMÅSKOLEN (31)

    *S Agnus Dei
    *S Alt er skapt av deg
    *S Bi på Herren
    *S Da jeg trengte en neste
    *S De trodde at Jesus var borte
    *S Deg være ære
    *S Deilig er jorden
    *S Del ditt brød med sulten bror
    *S Den gode hyrde
    *S Dine hender er fulle av blomster
    *S Et barn er født i Betlehem
    *S Fader, du har skapt meg
    *S Fader vår (flere melodier)
    *S For alle barn som ikke har
    *S Gjør døren høy
    *S Gjør meg til et redskap
    *S Gå i fred
    *S Halleluja (nr. 4 Jub. 113)
    *S Herre Gud, ditt dyre navn og ære
    *S Hill deg, Maria
    *S Jeg er livets brød
    *S Jeg folder mine hender små
    *S La oss vandre i lyset
    *S Messe 8 (Missa de Angelis)
    ............+ Credo 3 (nr. 22)
    *S Messe 14 (Norheim 1)
    *S Måne og sol, skyer og vind
    *S Nå tenner vi det første lys
    *S Når du ser en venn som trenger
    *S Påskemorgen slukker sorgen
    *S Se, vi går opp til Jerusalem
    *S Vi tar hverandres hender

    PENSUM PÅ MELLOMTR. (19)

    *M Alltid freidig
    *M Bred dine vida vingar
    *M Det lyser i stille grender
    *M Det har ei rose sprunge
    *M Dona nobis pacem
    *M Glade jul, hellige jul
    *M Gud signe vårt dyre fedreland
    *M Han har den hele vide verden i sin hånd
    *M Herrens vals
    *M Hevenu shalom alechem
    *M Himmeldronning
    *M Ikke en spurv til jorden
    *M Kyrie (nr. ?)
    *M Lei, milde ljos
    *M Over hele verden lyder dette bud
    *M Stille natt
    *M Syng for Herren, hele verden
    *M Takk Gud, for vakre morgenstunder
    *M Tenn lys!

    PENSUM I UNGDOMSSKOLEN (11)

    *U Adeste fideles
    *U Fagert er landet du oss gav
    *U Jesus lever, graven brast
    *U Kjærlighet fra Gud
    *U Lover den Herre
    *U No livnar det i lundar
    *U Når dagen atter sender
    *U Salve Regina
    *U Store Gud vi lover deg
    *U Velt alle dine veier
    *U Å leva det er å elska

   DESSUTEN ER DET 78 SANGER SOM IKKE ER OBLIGATORISKE.

 

til toppen