St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


NY REKTOR VED ST. PAUL SKOLE
FRA HØSTEN 2009

Etter biskopens forutgående godkjenning av kandidatene i henhold til skolens statutter, har skolestyret i møte onsdag 01. april 2009 enstemmig tilsatt

RONNY MICHELSEN

som rektor ved St. Paul skole fra 01. august 2009.


Ronny Michelsen, f. 1954, er DH-kandidat (linje for kristendomskunnskap og menighetsarbeid) fra Volda 1976 og han har allmennlærerutdanning fra Elverum 1979. Han har syv måneders studie og praksis i Australia i migrasjonspedagogikk.

Ronny Michelsen har hovedfag i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi 1996, lektor med tittelen cand.polit.

Med noen kortere permisjoner, har han vært tilsatt ved St. Paul skole siden 1981

Ronny Michelsen har tidligere arbeidserfaring fra Sjømannskirken og fra kommunal skole. I tilknytning til arbeidet på St. Paul, har han hatt deltidsstillinger som øvingslærer og lærer i pedagogikk ved Høyskolen i Bergen.

Han har vært inspektør ved St. Paul skole siden høsten 2002, med særskilt ansvar for spesialundervisning.

Ronny Michelsen ble medlem av St. Paul menighet i 1987.

Nåværende rektor skal fra 01. august 2009 tre inn i stilling som skoleråd for bispedømmet, se http://www.katolsk.no/nyheter/2009/02/19-0002.htm