St. Paul skoles logo

PAULINE
St. Paul skole

Tlf. 55 21 59 06

Epost
pauline@stpaul.no

Leder PAULINE
Nina Eknes

 

 

 


PAULINE
Henting av barn

Vår arbeidstid på Pauline er lagt opp etter hvor mange barn vi har på ulike tidspunkt av dagen.

Barn med redusert plass
skal være hentet innen kl. 15.00, og barn med hel plass innen kl. 16:30.

Dersom dere skulle være så uheldig å bli forsinket, ber vi dere ringe Pauline på
tlf 55 21 59 06
.

Når det gjelder barn med redusert plass er det mulig å kjøpe ekstra timer (klippekort,10 timer, kr 1.000,-) dersom dere har behov for ekstra tid enkelte ganger. Se eget skriv.

For barn med hel plass har vi dessverre ingen alternativer. Vi ber om forståelse for at de ansatte ønsker å gå hjem når arbeidstiden er over kl.16:30.

Dersom barna blir hentet for sent, noterer vi dette. Ved gjentatt for sen henting, ser vi oss nødt til å ilegge et gebyr på kr 200,- pr. påbegynte halvtime for eventuelt å dekke overtidsbetalingen til den som må jobbe ekstra.

 

INNKRYSSING OG UTKRYSSING:
Når barna kommer om morgenen er det de voksne på Pauline som registrerer barna. Etter skoletid, i kantinen, er det imidlertid barna, med hjelp av de voksne, som krysser seg inn. Når barna går hjem skal de foresatte krysse barna ut på listen i basen. Vi setter stor pris på at dette blir innarbeidet så fort som mulig. Vi blir også veldig glad når barna sier ha det og takk for i dag. Det er viktig at også søsken eller andre som henter barna jevnlig vet at barna skal krysses ut. Dersom barna har vært på skolen, men av ulike årsaker ikke skal på Pauline, vil vi svært gjerne ha beskjed slik at vi slipper å lete etter dem eller ringe foresatte unødig.

Hvis det skjer noen forandringer i de vanlige rutiner om hvem som henter barna og når, vi få beskjed om dette på forhånd.  Telefonnr. på Pauline er: 55 21 59 06  eller bruk e-post: ninek@stpaul.no

NB! Dersom dere sender e-post, bekrefter vi når beskjeden er mottatt og lest.