St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.noFoto: Freepik

SKOLEHELSETJENESTEN
for St. Paul skole

Helsesøster på barneskolen
Ingrid Hegvold
tirsdag og torsdag
telefon 55 21 59 45
mobil 974 67 735

e-post engen.helsestasjon@bergen.kommune.no - merkes Ingrid

Helsesøster på ungdomsskolen
Bente Vatle
mandag + annenhver onsdag i like uker
telefon 55 21 59 46

e-post sandviken.helsestasjon@bergen.kommune.no - merkes Bente


Skolelege
Merethe Gillow
annenhver torsdag i ulike uker
telefon 55 21 59 45