St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

I Mor Teresas og Father Thomas' ånd har vi på nytt hatt en strålende SOS-fest
- en gledens og tjenestens dag.

Vi takker for gode innslag, aktiviteter og stort engasjement fra både elever, foresatte og ansatte.
Vi takker også det lokale næringslivet for sine årlige bidrag til vår innsamling.

Takket være økonomiske bidrag kan vi også i år oversende Svalene i Lima/Peru
og St. Joseph's Hospice i Tamil Nadu.betydelige beløp.


Ronny Michelsen
rektor
Bergen oktober 2016

 

SOS-festen ved St. Paul skole

Det er en tradisjon at St. Paul skole arrangerer en fest i anledning FN-dagen. Både for å markere at vi er et lite FN her på skolen med så mange nasjoner representert, og for å vise solidaritet med barn som ikke har det så godt som våre.

SOS-festen har vært arrangert siden 1972. Før det hadde vi i 20 år hatt bøsser rundt i klassene for å samle inn penger til tørrmelk som ble brukt i barnehjem m.v. som Mor Teresa drev i India, særlig Calcutta. Elevene ville gjøre mer ut av dette ved en fest til inntekt for SOS-tørrmelk. Mor Teresa, som tidligere ikke var noe kjent navn, ble mer omtalt også i norske medier - og koblingen SOS og Mor Teresa mer uttalt.

På et tidspunkt overtok EU (fra sine overskuddslagre) melkeforyningen, og det direkte forholdet mellom innsamling og melk til barn opphørte. Overskuddet ble gitt til andre institusjoner, men alltid i Mor Teresas ånd.

Se bilder fra SOS-festen i 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - januar 2010 - oktober 2010 - 2011 - 2013

Både Caritas, NUK's adventaksjon, Svalene i Lima/Peru, vår tidligere vennskapsskole på Øst-Timor og St. Joseph's Hospice i Tamil Nadu har vært begunstiget med midler fra SOS-festene. Det samme gjelder Mor Teresa-søstrenes arbeid som alltid er rettet mot de svakeste og mest utsatte - og svært ofte barna.

De siste årene har overskuddet fra SOS-festen gått til Svalene i Lima/Peru
og St. Joseph's Hospice i Tamil Nadu.

Svalene

Her kan du laste ned en PPpresentasjon om Svalene


St. Josephs Hospice

Her kan du laste ned en PPpresentasjon om Fader Thomas og de gode hjelperne
    Bilde av Mor Teresa.

    "Kjærligheten må begynne i familien", sier Mor Teresa, og familien er også, i overført betydning, skolen vår. Når så elever, lærere, foreldre og andre mennesker av god vilje går sammen for å lage denne festen, er det et synlig uttrykk for vår glede og omsorg for andre og hverandre. På denne måten får vi alle være Mor Teresas medarbeidere i det små.